Afspraak maken

Afspraak maken

Wilt u weten of een afspraak nodig is? Kijk op Thuisarts.nl of Moet ik naar de dokter? Daar is te zien of een afspraak noodzakelijk is.

Spreekuur huisartsen:

De huisartsen hebben iedere ochtend en iedere middag spreekuur, uitsluitend op afspraak.

U kunt een afspraak maken tussen 08.00-10.00 uur en van 10.30 tot 12.00 uur via tel. 0314-651231.

Wanneer u onze praktijk belt, krijgt u een van de praktijkassistentes aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage. Uiteraard doen de praktijkassistentes alles in samenspraak en overleg met uw huisarts. Triage zorgt er voor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

• De assistente overlegt direct met de huisarts indien er sprake is van een levensbedreigende situatie.
• De assistente maakt een afspraak voor een visite.
• De assistente maakt een afspraak voor het spreekuur bij de huisarts, de praktijkondersteuner of bij henzelf.
• De assistente geeft u een advies; dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts.
• De assistente zal uw vraag voorleggen aan de huisarts.

U wordt eventueel gevraagd terug te bellen of u wordt teruggebeld. De termijn van aanbod voor een afspraak is afhankelijk van de spoedeisendheid van uw klacht. lndien de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen.

Dubbele afspraken:

Mocht u meerdere dingen willen bespreken dan zal de praktijkassistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken. Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen. Soms kan het niet anders dat u wat vaker terug moet komen.

Visite:

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De praktijkassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Beeldbelafspraak:

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk toe te komen voor het consult dan kunt u ook vragen om een beeldbelconsult voor u in te plannen. U krijgt dan op de afgesproken tijd via een sms of mail een link waarna het gesprek gestart wordt. 

Bij welke dokter?

Alle patiënten hebben de vrijheid te kiezen bij welke dokter ze een afspraak willen. Wij verzoeken u daarom aan te geven bij welke dokter u een afspraak wilt. Soms kan het zijn dat de agenda van de dokter van uw voorkeur die dag vol staat, waardoor u niet dezelfde dag geholpen kunt worden. In dat geval zal u gevraagd worden of u wilt wachten of dat u een andere dokter wenst.

Indien u geen voorkeur aangeeft, probeert de assistente rekening te houden met uw eerdere wensen.

Wij vragen u met klem voor vervolgafspraken (voor dezelfde klacht) naar dezelfde arts te gaan. Dit voorkomt dat u uw verhaal opnieuw moet vertellen, maar dit helpt ook de dokter. Hierdoor kan de dokter veranderingen opmerken en uw klacht beter vervolgen in de tijd. 

Telefonisch vragenuur/uitslagen opvragen:

Tussen 08.00 en 10.00 uur en van 10.30 uur en 12.00 uur is de assistente bereikbaar voor uw vragen. Zij kan uitslagen doorgeven en indien nodig uitleggen welke stappen er ondernomen moeten worden (dit betreft dan het voorstel dat de huisarts al eerder aan haar heeft doorgegeven).

In de toekomst kunnen er mogelijk ook via het patientenportaal afspraken gemaakt worden. Op dit moment kunt u alleen via de praktijkassistente een afspraak inplannen.