No-Show regeling

No-Show regeling

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren is toegenomen. Met ingang van 1 juli 2019 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een “no-show” tarief ingevoerd.

Waarom een “no-show” tarief?

Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meld dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 0314-651231 bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk geen “no-show” tarief berekend.

Hoogte van het “no-show” tarief:

De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn 15 euro voor een enkel consult en 30 euro voor een dubbel consult. Wanneer er een verrichting gepland stond ligt het wegblijftarief een stuk hoger. Dit is afhankelijk van de geplande verrichting.

“No-show” tarief praktijkondersteuner:

Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 Euro per consult.

Let op: de “no-show”-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.