Zorgdomein

Zorgdomein

ZorgDomein is een programma waarmee de huisarts of een andere verwijzer een verwijzing naar de specialist of een aanvraag voor onderzoek in het ziekenhuis digitaal kan uitvoeren. Het doel hierbij is om uw verwijzing op een efficiënte, uniforme en veilige wijze tot stand te laten komen.

Voor een aantal specialismen zijn combinatieafspraken ontwikkeld. Een combinatieafspraak is een afspraak waarbij de benodigde onderzoeken en/of het bezoek aan de specialist gecombineerd wordt in één bezoek aan het ziekenhuis. Dit levert voor u het voordeel op van overbodige bezoeken aan het ziekenhuis.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. De huisarts kiest, eventueel samen met u, de juiste verwijzing.
  2. De huisarts stuurt de verwijzing digitaal naar het ziekenhuis.
  3. Van de huisarts ontvangt u een bericht met een uniek ZorgDomein-nummer met informatie hoe een afspraak voor een bezoek aan het ziekenhuis tot stand komt en eventueel informatie die nodig is ter voorbereiding van de eerste afspraak. 

Het maken van een afspraak

Het maken van de afspraak kan op verschillende manieren. Op de verwijzing van de huisarts staat welke manier voor u van toepassing is:

  1. U belt zelf de polikliniek
  2. U wordt door de polikliniek gebeld. 

E-mailadres en mobiel telefoonnummer

Voor het verwijzen via Zorgdomein is het prettig wanneer we een e-mailadres en mobiel telefoonnummer van alle patienten hebben. Mocht uw mobiele nummer en e-mailadres nog niet bekend zijn bij ons dan vragen wij u deze door te geven aan de assistente. Wanneer er in de toekomst een verwijzing nodig mocht zijn dan kunnen wij deze aan u mailen en hoeft u niet terug naar de praktijk te komen om de verwijzing op te halen.