Uw dossier inzien

Uw dossier inzien

U kunt uw dossier op 2 manieren inzien

U kunt uw medisch dossier online inzien, zo kunt u bijvoorbeeld na uw bezoek aan de huisarts de adviezen thuis nalezen.

Advies: u bent niet verplicht medische gegevens te delen met anderen, dus ook niet met uw werkgever.

1. Via het patientenportaal 

U kunt online uw dossier inzien via het patiëntenportaal

Patientenportaal Meer informatie

2. Via de Arts op zak app

U kunt via de Arts op zak app uw dossier inzien . Arts op zak is de app die hoort bij het patiëntportaal.

Download de Arts op zak app

 

Regel de inzage van uw dossier op de huisartsenpost

Het kan voor de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost van belang zijn om inzage te hebben in uw medisch dossier. Zij mogen de medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor de behandeling en alleen als jij het goed vindt. De toestemming voor inzage verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunt u ook inzien wie er, buiten de huisartsenpraktijk, inzage heeft gehad in uw dossier. 

Toestemming regelen Meer informatie

Zijn uw gegevens veilig?

Alleen de huisarts en de medewerkers van Huisartsenpraktijk de Timp en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig inlogt.

Pas op met het geven van uw gegevens aan anderen

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens.

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een ander bedrijf om informatie over uw gezondheid.
Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand?

Bespreek dit dan met uw huisarts of de assistente. Zij kunnen u helpen.

Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inlogcodes nooit aan anderen.

Jonger dan 16 jaar?

Helaas is het dan niet mogelijk om deel te nemen aan het patiëntenportaal. Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben dan slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van een kind. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming te geven. Boven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie. Op dit moment is er nog geen goede ondersteuning om dit te borgen en is er gekozen om het patiëntenportaal alleen aan te bieden aan patiënten ouder dan 16 jaar.