Tarieven

Tarieven

Vergoeding huisartsenhulp

Huisartsenhulp valt onder de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Het wordt niet alleen volledig vergoed, maar het gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Indien echter gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg, zoals laboratorium -en/of pathologisch onderzoek, dan ontvangt u hiervan een aparte rekening via uw zorgverzekeraar.
Hier valt bijvoorbeeld een urinekweek en bloedonderzoek onder, maar ook het nakijken van een stukje huid.

Uw huisarts ontvangt per patiënt een vast bedrag per kwartaal (het zogenaamde abonnementstarief) en daarnaast een bedrag per verrichting (het verrichtingentarief). Het abonnementstarief stelt ons in staat om ongeacht het aantal verrichtingen, onze vaste lasten te kunnen dragen zoals huisvesting, personeel, ons computerinformatiesysteem, vervoer, enzovoorts.

Passanten

Het kan noodzakelijk zijn dat personen, die niet ingeschreven zijn als patiënt bij huisartsenpraktijk de Timp, een arts raadplegen. In een dergelijke situatie wordt de patiënt als passant gezien en dient het consult direct na afloop afgerekend te worden. We hanteren hiervoor de tarievenbeschikking van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Er kan middels pin betaald worden. De passant krijgt vervolgens een nota mee die ingediend kan worden bij de eigen ziektekostenverzekeraar.

Niet-verzekerde

Wanneer u als patiënt bij ons ingeschreven staat, maar u bij controle in het landelijke systeem van verzekeraars niet bekend bent, dan dient u na afloop van het consult direct te betalen. Dit kan middels pin. U krijgt vervolgens de nota mee waarop vermeld staat dat u hem reeds heeft voldaan.