Patiëntenportaal

Patiëntenportaal

Via het patiëntenportaal kunt u online contact zoeken met uw huisarts. Aanmelden kan met een e-mailadres. Elk gezinslid heeft een eigen e-mailadres nodig, omdat uw e-mailadres aan uw eigen dossier gekoppeld wordt.

Het portaal biedt de mogelijkheid online:

  • een herhaalrecept aan te vragen, e-recept
  • mailcontact te hebben over uw medische vraag, e-consult
  • gedeeltelijk uw dossier in te zien

    Heeft u al een account en wilt u inloggen?

    Klik dan op onderstaande button:

    Inloggen patiëntenportaal

Nog geen account? Meld u aan!

Stap 1: Registratie

Hiervoor heeft u uw e-mail adres nodig. Klik op de onderstaande link en kies voor ‘account aanmaken’. Vul het aanmeldingsformulier volledig in en klik helemaal onderaan op ‘account aanmaken’.

Aanmelden patiëntenportaal Instructiefilm 'Aanmelden'

Stap 2: Bericht van huisartsenpraktijk

U ontvangt bericht van uw huisartsenpraktijk wanneer u kunt starten. Dit kan enkele werkdagen duren. Vervolgens kunt u inloggen met uw inloggegevens met de knop ‘inloggen’.

Instructiefilm 'Inloggen'

Arts op zak

Wilt u gebruik maken van uw smartphone of tablet voor deze service, download dan de Arts op zak app in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Downloaden

U kunt via de Arts op zak app een afspraak inplannen. Arts op zak is de app die hoort bij het patiëntportaal

 

Meer informatie

Informatiefolder (PDF) artsopzak.nl

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van Uw Zorg Online, dan kunt u kijken op de website  UwZorgOnline en daar uw hulpvraag stellen. Zij zullen u dan snel en goed ondersteunen bij het gebruike van het portaal. 

Jonger dan 16 jaar?

Helaas is het dan niet mogelijk om deel te nemen aan het patiëntenportaal. Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben dan slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van een kind. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming te geven. Boven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie. Op dit moment is er nog geen goede ondersteuning om dit te borgen en is er gekozen om het patiëntenportaal alleen aan te bieden aan patiënten ouder dan 16 jaar.

N.B.:  Vragen m.b.t. gezinsleden kunnen wij niet in behandeling nemen. Dit om verwarring te voorkomen. Vragen worden dan ook verwijderd zonder reactie.