Naam huisartsenpost gewijzigd: Huisartsenspoedpost Oude IJssel

Naam huisartsenpost gewijzigd: Huisartsenspoedpost Oude IJssel

Patientenenquete

Beste heer/mevrouw,

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze patiëntenenquete. Deze vragenlijst is bedoeld om uw mening te vragen over hoe uw huisarts werkt. Uw mening helpt ons om de zorg te verbeteren en is voor ons een verplicht onderdeeel van de NHG-praktijkaccreditatie. Het invullen van de enquete duurt ongeveer 10 minuten. 

U kunt de enquete invullen voor Rubin Hundscheid, Rozemarijn van der Meulen en Merel Greeven door onderstaande qr-codes te scannen of de link aan te klikken. 

Rubin Hundscheid:

Patiëntenenquete Rubin Hundscheid

Rozemarijn van der Meulen:

Patiëntenenquete Rozemarijn van der Meulen

Merel Greeven:

Patiëntenenquete Merel Greeven

Wij danken u voor uw medewerking! 

07 juli 2024  

Landelijk worden alle huisartsenspoedposten nog te vaak gebeld met vragen en klachten die kunnen wachten tot men bij de eigen huisartsenpraktijk terecht kan. Ze zetten zich daarom samen in om hierin verandering te brengen! Eén van de acties is een aanpassing in de naam, om hiermee te benadrukken dat ze er alleen zijn voor échte spoed.

De huisartsenpost in Doetinchem heeft haar naam, logo en websiteadres gewijzigd en heet voortaan Huisartsenspoedpost Oude IJssel

De dienstverlening blijft ongewijzigd. Het oude websiteadres verwijst voorlopig nog door naar het nieuwe: huisartsenzorgoudeijssel.nl/huisartsenspoedpost